Теоретичні і практичні проблеми теорії пластичності та обробки металів тиском

Міжнародна інтернет-конференція

 

   

Вимоги до оформлення

Умови участі:

1. Матеріали направляються лише в електронному вигляді
2. Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
3. На електронну адресу: suhorukov@vntu.edu.ua необхідно надіслати:
  а) Тези доповідей;
  б) Заявка, окремим файлом.
 
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції
 

Вимоги до оформлення:

  До публікації приймаються тези доповідей наукових та практичних досліджень, які раніше ніде не друкувались. Тези приймаються українською, російською або англійською мовами.
  Обсяг тексту до 2 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації та таблиці.
  Назва файлу за прикладом (розширення файлу .doc .):Tezu_Vetrov
  Міжрядковий інтервал - 1;
  Поля тексту - 20 мм з усіх боків;
  Абзац - 10 мм;
  Текст - шрифт Times New Roman (Cyr);
  Розмір шрифту 14;
  НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ: підкреслювання в заголовках, підписах і надписах, автоматичні перенесення, література у вигляді кінцевих виносок, абзац пробілами.
 

Зразок оформлення тез

  У верхньому лівому кутку тез потрібно вказати індекс УДК або відповідний індекс міжнародного кодування (великими літерами, шрифт 14, вирівняти по лівому краю).
  Нижче у правому куті – скорочено ім’я, по батькові та прізвище автора, назва установи, місто, країна (для іноземців).
  Нижче – через один пробіл – назва доповіді (великими жирними літерами по центру).
  Нижче – через один пробіл – текст доповіді (тез).
  В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
 
  Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
 

УДК 621.771.014

О.А. Ветров

ЛНТУ, м. Луцьк, для іноземців вказати країну

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ПЛАСТИЧНОСТІ

Використання теорії пластичності при моделюванні процесі обробки металів тиском…
 

Література

1. Огородников В.А. Оценка деформируемости металлов при обработке давлением / В.А. Огородников – К.: Вища школа, 1983. – 175 с.
    Тези та заявка на участь у конференції надсилаються електронною поштою за адресою: suhorukov@vntu.edu.ua до 15 жовтня.
 
    Автору матеріалів не потрібно приїздити на місце проведення конференції. Передані Вами матеріали розміщуються на сайті конференції. Обговорення матеріалів буде проводитися на сайті.
 
    По завершенню роботи конференції матеріали публікуються у збірнику тез конференції.
 
    Кращі доповіді будуть надруковані в журналах: «Науковi працi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету»; «Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту»
 
 
 
    Реквізити для зв’язку:
suhorukov@vntu.edu.ua
тел. +38 (0432) 598391
Сухоруков Сергій Іванович