Теоретичні і практичні проблеми теорії пластичності та обробки металів тиском

Міжнародна інтернет-конференція

 

   

Оргкомітет

 

  Огородніков Віталій Антонович

- координатор конференції, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор, зав. кафедри Опіру матеріалів та прикладної механіки ВНТУ.

 

  Сивак Іван Онуфрійович

- координатор конференції, д.т.н., професор, зав. кафедри Технології та автоматизацій машинобудування ВНТУ.

 

  Алієв Іграмотдін Серажутдінович

- член оргкомітету конференції, д.т.н., професор,  зав. кафедри Обробки металів тиском ДДМА.

 

  Тітов Вячеслав Андрійович

- член оргкомітету конференції, д.т.н., професор, зав. кафедри Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів КПІ.

 

  Рудь Віктор Дмитрович

- член оргкомітету конференції, д.т.н., професор, зав. кафедри Комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування ЛНТУ.

 

  Марущак Павло Орестович

- член оргкомітету конференції, д.т.н., професор, зав. кафедри Автоматизації технологічних процесів та виробництва ТНТУ ім. І. Пулюя.

 

  Штерн Михайло Борисович

- член оргкомітету конференції, член - кор. НАНУ, д.т.н., професор, зав. відділом мікромеханіки, реології та обробки порошків і композиційних матеріалів тиском ІПМ ім. И.Н.Францевича НАН України.

 

  Сухоруков Сергій Іванович

- секретар конференції, к.т.н., доц., кафедра Технологій та автоматизації машинобудування ВНТУ.

 

  Савуляк Віктор Валерійович

- секретар конференції, к.т.н., доц., кафедра Технологій та автоматизації машинобудування ВНТУ.